ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมงาน PotLuck lunch และพบปะพูดคุยกับคุณวีระ สมความคิด (organized by ชาวไทยเสื้อหลากสี Seattle)

รูปภาพของ TSwad
Undefined